Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Aanpak & Werkwijze

Beeld heeft voor gebiedsontwikkelingsprojecten in een politiek maatschappelijke omgeving een unieke werkwijze ontwikkeld gericht op een continu en ononderbroken planvormingsproces met een optimale risicobeheersing. Onze werkwijze is toepasbaar in elke organisatie en organisatiecultuur.

Werkwijze

Beeld verricht in het begin van een opdracht een nulmeting van het planvormingsproces en de beheermiddelen. Wij werken volgens het ‘eerst-rekenen-dan-tekenen-principe’. De financiële randvoorwaarden worden in relatie met de gewenste programma’s en ruimtelijke beelden bepaald. Daarbij maken wij gebruik van het zeer efficiënt en in eigen huis ontwikkelde grondgebonden calculatiemodel Bee-FRIS© , productdefinities en een plannings- en capaciteitsramingsbibliotheek.

Met een uitgekiende projectorganisatie en een heldere taak- en rolverdeling staat Beeld borg voor een efficiënte en effectieve uitvoering.

De voordelen op een rijtje
Integraal procesmanagement heeft de volgende vijf voordelen: een  groot in- en extern draagvlak,  realisatie van de projecten volgens planning en budget, een aantrekkelijk gemiddeld tarief door de inzet van specialisten op senior en juniorniveau en – indien gewenst – opleiding van gemeentelijk personeel met behulp van in eigen huis ontwikkelde producten.