Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Post

– Edam-Volendam bouwt wél!

De Broeckgouw in Volendam
De Broeckgouw in Volendam

De gemeente Edam-Volendam is de laatste maanden vaak op een positieve manier in het nieuws geweest. Edam-Volendam ontwikkelt en bouwt in het gebied De Broeckgouw namelijk zelf haar woningen, om de woningen zo goedkoop mogelijk te kunnen verkopen aan haar inwoners. Bovendien biedt de gemeente lokale en regionale bouwbedrijven de kans om mee te doen aan de Europese aanbestedingen.

Met woonwensenenquêtes, die regelmatig worden gehouden, inventariseert de gemeente welke woonproducten geliefd zijn. De te ontwikkelen woonproducten worden per fase afgestemd met de lokale makelaars. De inkoopvoordelen op de bouw- en bijkomende kosten van de opstalexploitatie in de huidige markt zijn dusdanig dat kwalitatief hoogwaardige woningen tegen een zeer aantrekkelijke prijs kunnen worden gerealiseerd (zie ook hier en hier). Toch gaat dit niet ten koste van de inrichting van het gebied. Met de aanleg van een natuurpark, het realiseren van minstens 2 parkeerplaatsen per woning en veel water en groen in de wijk, ontstaat een prettig woon- en leefklimaat.

Dat zelfontwikkeling in de huidige markt echt wérkt valt op! In een artikel in VNG-magazine kunt u hierover meer lezen: http://www.vngmagazine.nl/archief/4379/edam-volendam-bouwt-zelf-starterswijk

Buro Beeld verzorgt de coördinatie van de grond- en opstalproductie en het procesmanagement en de planeconomie voor de grondproductie. Een projectbureau waar externen intensief samenwerken met de gemeentelijke vakspecialisten leidt tot een effectieve en efficiënte projectorganisatie tegen een aantrekkelijk gemiddeld tarief. Wilt u ook weten of en hoe deze methode ervoor kan zorgen dat uw gemeente alsnog woningen kan bouwen (bijvoorbeeld door herprogrammering), dan kunt u contact opnemen met de heer Kees van Wieringen tel: +31613089863, e-mail: k.vanwieringen@beeld.nl.