Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Instrumenten

Beeld heeft zelf een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee het ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kan berekenen, plannen en regelen!

Al deze instrumenten komen samen in het nieuw ontwikkelde handboek Regie Ruimtelijke Planvorming.

Klik links van deze tekst in het menu voor meer informatie over de specifieke instrumenten van Beeld.