Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Protocollen

Transparantie, eenduidigheid, integriteit, voorspelbaarheid, efficiency en effectiviteit zijn de sleutelwoorden waaraan het projectmatig werken in gebiedsontwikkelingsprojecten zal moeten voldoen.

De werkwijze van Beeld voor de praktische beheersing en uitwisselbaarheid binnen een project is vertaald in protocollen voor procesmanagement, planeconomie, projectarchivering en planning. Het op deze wijze regelen van de administratieve organisatie tussen functionele specialisten onderling en tussen specialisten en procesmanagers leidt tot een effectieve en integere werkwijze.

Met deze protocollen worden alle beheersfactoren (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit, GOTIK) van een gebiedsontwikkelingsproject in kaart gebracht. De protocollen bieden een collectieve werkwijze en een uitwisselbaarheid van gegevens en kennis en zijn gebaseerd op de ruime ervaring en voortschrijdend inzicht van Beeld binnen gebiedsontwikkelingsprojecten.