Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Belemmeringenkaarten

De belemmeringenkaart heeft als doel om elementen in de omgeving van het project in kaart te brengen die mogelijk een beperking of belemmering kunnen betekenen voor de gewenste ontwikkelingen.

Afhankelijk van de ernst van een belemmering kunnen maatregelen worden genomen, die zowel technisch (bijvoorbeeld het aanbrengen van een geluidswal in geval van een te hoge geluidshinder bij een drukke weg), als strategisch (bijvoorbeeld de verwerving van een LPG-station om de activiteit te beëindigen) zijn.
Aan de hand van de belemmeringenkaart, kan het stedenbouwkundige bureau tijdens het ontwerpproces beter aangestuurd worden en indien nodig ervoor kiezen om het ontwerp aan te passen (bijvoorbeeld door verschuivingen tussen de functies uitgeefbaar en groen).

Deze kaart is verder ook erg belangrijk voor de planeconoom (die de informatie van deze kaart nodig heeft voor de haalbaarheid van zijn grondexploitatie) en de projectleider (die een duidelijk beeld wil hebben van de plaatselijke risico’s en de elementen die behouden moeten worden).