Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Exploitatieplan

Beeld heeft diverse exploitatieplannen opgesteld en herzien sinds de invoering van dit instrument.

Beeld werkt sinds de oprichting in 2004 al in multidisciplinaire teams met specialisten die ‘over de schutting’ kunnen kijken. Deze werkwijze komt met name van pas bij het opstellen van exploitatieplannen. De volgende disciplines spelen hierbij een rol: een planeconoom, een RO-jurist, een GEO-informatiedeskundige en eventueel een grondzakenjurist.

Een exploitatieplan van Beeld volgt het standaard VNG-model dat hiervoor is opgesteld. Deze standaard is desgevraagd ook via de RO standaarden 2012 in digitale vorm beschikbaar te stellen als .html.