Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Bee-FRIS© het rekenmodel

Economische veranderingen doen cijfers steeds opnieuw veranderen. De vastgoedmarkt is over het algemeen stabiel, maar toont tegenwoordig ook zijn schommelingen. Op investeringen wordt bespaard, nieuwe projecten komen in de wacht en bestaande projecten worden bijgesteld. Het rekenwerk dat hierbij hoort, dient regelmatig herzien te worden. Dit gebeurt door alle partijen met behulp van diverse rekenmodellen. Van u wordt verwacht dat de cijfers kloppen. Maar is het model dat u nu gebruikt goed? Zijn de uitkomsten betrouwbaar?

A4 overzicht
A4 overzicht

Gelukkig is er een rekenmodel dat voor iedereen herkenbaar, uniform en gebruiksvriendelijk is. Vanaf nu zullen evaluaties, conclusies en de daarbij behorende cijfers voor iedereen duidelijk en transparant zijn en worden geaccepteerd. Dit door het gebruik van het Financiële Ruimelijke Informatiesysteem:Bee-FRIS©.

Bee-FRIS© is een rekenmodel dat door veel gemeenten, provincies, ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven en andere vastgoedspecialisten wordt gewaardeerd en onmiddellijk herkend. Na het gebruik van het model kunt u direct verder met de inhoud.

Bee-FRIS© is een gezamenlijke en inzichtelijke ontwikkeling van twee adviesbureaus: Buro Beeld en de Bee-GROUP. Hun kennis, jarenlange ervaring met het gehele grondexploitatieproces en visie is gebundeld in dit innovatieve model. Kortom, Bee-FRIS© is betrouwbaar en betekent voor u zekerheid.

Projecten
Projecten

Bee-FRIS© is een rekenmodel dat meer is dan elk ander rekenmodel, omdat:

 • het bestaat uit hulpmiddelen die exact zijn toegespitst op planeconomen en andere specialisten
 • het grondgebonden calculaties toont op basis van GEO-informatie
 • het resulteert in de analyse van de haalbaarheid van een plan (eerst rekenen dan tekenen!)
 • het alle plangegevens toetst, beheerst en bewaakt (rekenen en tekenen!), gedurende het totale planproces
 • het transparant en uniform is

Verder geeft Bee-FRIS© moeiteloos inzicht in alle aanleg-, realisatie- en eventuele beheerkosten van een plan. Alles op basis van het totaal aan plangegevens. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van:

 • een prijzenboek op RAW-systematiek
 • kengetallen van uw gemeente of organisatie
 • kengetallen, opgesteld door Buro Beeld in overleg met uw gemeente of organisatie

Ook worden op dit moment vele bestaande projecten herzien en opnieuw berekend. De verzoeken om kosten te besparen en meer efficiënt met alles om te gaan, nemen toe.

Budgetoverzicht
Budgetoverzicht

Daarom zetten we voor u tenslotte de vele voordelen van Bee-FRIS© op een rij.

Het werken met Bee-FRIS©

 • garandeert het direct kunnen maken van een oppervlakteanalyse bij wijzigingen in een plangebied. Het doorrekenen van wijzigingen en varianten verloopt snel en op eenvoudige wijze. Bovendien kunnen de variabelen in de database worden vergeleken met de vastgestelde exploitatie;
 • kent de zekerheid van een database. Alle gegevens worden opgeslagen in een database (dus ook het totale spreadsheet!). Hierdoor is het model veilig en beheersbaar;
 • bezit de flexibiliteit van een spreadsheet (maar zet geen losse bestanden op het netwerk of de lokale harde schijf!);
 • is aan te passen, het model kan worden aangepast aan uw wensen;
 • is uitwisselbaar, met dit model kunnen meerdere gebruikers aan de slag;
 • maakt de koppeling met bijvoorbeeld uw financiële administratie mogelijk;
 • is erg gebruikersvriendelijk, diverse tabbladen laten de verschillende mogelijkheden zien.

Bee-FRIS© is een gezamenlijke ontwikkeling van Buro Beeld B.V. en de Bee-GROUP.

Voor de website van de Bee-GROUP klikt u op het logo