Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Geo-informatieverwerking

  • Algemene info GEO

Algemene info GEO
De Geo -informatie van Beeld voorziet de verschillende vakspecialisten van het planvormingsproces van actuele en juiste geografische informatie. Geo- informatie betreft alles wat ruimtelijk vast te leggen is binnen een plangebied, dat van invloed is bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Goed kaartmateriaal is essentieel voor een effectief en efficiënt planvormingsproces immers de diverse disciplines worden door de uniforme werkwijze voorzien van eenduidige ruimtelijke informatie en door het verwerken van geo- informatie in een kaart wordt de beheersbaarheid van de grondexploitatie vergroot. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het digitale geo informatiesysteem dat door Beeld is ontwikkeld op basis van de diverse GIS- en CAD- applicaties. De mogelijkheid van het over elkaar heen projecteren van ruimtelijke informatie geeft een extra dimensie bij het toetsen van plannen. Met als resultaat dat integraal zichtbaar wordt wat er zoal speelt binnen een ruimtelijk plan. Bovendien kunnen nu mogelijke plaatselijke risico’s worden gerapporteerd.

In dit voorbeeld van projectie zijn de bestaande belemmeringen en de kabels en leidingen op het ontwerp geprojecteerd. Deze analyse toont aan, dat de stankcirkel aan de andere kant van het water en de gastransportleiding langs de weg, geen invloed hebben op het uitgeefbare gebied in deze stedenbouwkundige variant. Geo-informatie brengt ook in kaart wat vigerend is in het planvormingsproces. Doordat onze producten op een uniforme, gestandaardiseerde wijze worden vervaardigd, wordt een optimale communicatie tussen de verschillende disciplines van een organisatie mogelijk gemaakt. Hierdoor kan een optimale afstemming binnen de organisatie worden gerealiseerd.

Visualisatie

Een kaart zegt meer dan duizend woorden, wekt vragen op, brengt discussie op gang en maakt helder wat troebel is. Door visualisatie wordt de communicatie tussen de verschillende disciplines versterkt.

Informatie
Naast visualisatie zorgt het Geo-informatie systeem dat uit geografische gegevens informatie gegenereerd wordt. Deze informatie bestaat bijvoorbeeld uit: oppervlakte, ligging, gebruik, kosten, opbrengsten en planning

Standaardisatie

Door standaardisatie wordt overdraagbaarheid en continuïteit gewaarborgd en de beheersbaarheid vergroot. Ook de herkenbaarheid bij de producten wordt groter als er sprake is van standaardisatie. Door de uniforme werkwijze is het mogelijk om gegevens sneller terug te vinden, te muteren of te raadplegen. Bovendien blijft het geo-informatiesysteem flexibel.

Voordelen digitale verwerking
Een aantal voordelen van een digitale verwerking kunnen genoemd worden:

  • Registratie uitgangspunten
  • Visueel inzicht
  • Analyse mogelijkheden
  • Eenvoudig muteren
  • Betrouwbare uitkomst
  • Communicatie instrument

Aanlevering van data
Diverse softwarepakketten worden gebruikt voor het verwerken van Geo-informatie. Aangeleverde data dienen liefst digitaal te gebeuren in DWG of DXF formaat. Daarnaast zijn SUF2, SHP en NEN bestanden ook welkom. Mocht een stedenbouwkundig ontwerp niet digitaal aangeleverd kunnen worden, dan kan er in een initiatieffase ook op basis van een scan (in JPG-, BMP- of TIF-formaat) gewerkt worden.

Uitlevering van data
Voor een snelle uitlevering van presenteerbare data wordt gebruik gemaakt van Microsoft Word, Adobe PDF of door het maken van een afdruk. Digitale uitwisseling van bestanden is ook mogelijk.