Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Procesmanagement gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling middels grondproductie in een politiek- maatschappelijke omgeving is een complex proces. De complexiteit van het proces wordt bepaald door de volgende factoren:

  • het ambtelijke politieke proces en aantal stakeholders die wisselende allianties aangaan;
  • het aantal te realiseren functies;
  • het investeringsvolume en/of de financiële randvoorwaarden;
  • de beperktheid van de beheermiddelen van het proces (GOTIK);
  • de marktafzetbaarheid van het te realiseren programma met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en het prijskaartje.

Het proces wordt zodanig ingericht dat de geïnventariseerde en aanvaarde risico’s gemanaged kunnen worden als er grote investeringen op stapel staan.

De procesmanager initieert en organiseert de integrale en geïntegreerde advisering van de brede beleidsvelden met inachtneming van wettelijke voorschriften en procedures.
De procesmanager heeft een scherp oog voor het te bereiken optimum tussen de programmatische, ruimtelijke en financiële aspecten gegeven het onmisbare in- en externe draagvlak.

De advisering dient stand te houden in zowel de politiek- maatschappelijke als de wettelijke context. De advisering dient immers uit te monden in besluiten over onberispelijke producten zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de grondexploitatie of het exploitatieplan of het contract met de opstalproducent.
De advisering dient bovenal in het teken te staan ten behoeve van de afnemers van de grond- en/of opstalproducten waarmee het proces flexibel moet zijn en aanpasbaar aan snel veranderende marktomstandigheden.

Onze procesmanagers hebben kennis, kunde en ervaring in gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties en in uitleggebieden.