Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet die op 1 april 2010 in werking is getreden heeft gevolgen voor de praktijk van gebiedsontwikkeling. Zo zorgt deze wet ervoor dat de Onteigeningswet is gewijzigd en nu niet langer de gemeenteraad een onteigening vaststelt maar de Kroon. Verder is ook de proceduretijd verkort door een versimpeling van de administratieve procedure.
Een nieuw instrument dat de Crisis- en herstelwet introduceert is het projectuitvoeringsbesluit. Dit besluit treedt in de plaats van een aantal bestaande benodigde vergunningen voor projecten van 12 tot 2000 woningen.
Beeld heeft al deze wetswijzigingen (inclusief de Wabo en Crisis- en herstelwet) reeds verwerkt in haar procedureplanningen zodat ook de nieuwste projectplanningen volledig up tot date zijn en inspelen op het nieuwe instrumentarium dat de juristen ter beschikking staat.