Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Grondexploitatie

Een grondexploitatie is de berekening van kosten en opbrengsten die aan een bepaald stuk grond kunnen worden toegerekend bij de ontwikkeling van een ruimtelijk project. Een grondexploitatie wordt opgesteld aan de hand van een stedenbouwkundig plan. Ook is het mogelijk om met behulp van de instrumenten van Beeld (FRIS©), een bepaald stedenbouwkundig plan op te laten stellen aan de hand van een grondexploitatie. Zo’n grondexploitatie wordt dan een voorcalculatorische haalbaarheidsanalyse genoemd. De grondexploitatie bestaat uit alle sub- en deelexploitaties, naar financieel resumé, aanwending, differentiatie bouwprogramma en een analyse van het ruimtegebruik (functies, oppervlakten uitgeefbare grond en oppervlakte openbare inrichting). De grondexploitatie wordt ingedeeld in kosten- en opbrengstenkolommen voor boekwaarde en lopende verplichtingen en kolommen voor nog te realiseren opbrengsten en kosten. De financiële administratie levert de gegevens voor de boekwaarde. Aan het einde van elk jaar wordt de grondexploitatie herzien. De planeconoom bespreekt normaal gesproken de herziene grondexploitatie en de verschillenanalyse met de projectleider, verwerkt opmerkingen in een tweede versie van de grondexploitatie en bespreekt die met de projectleider.

De definitieve herziene grondexploitatie legt de projectleider voor aan de opdrachtgever en het gemeentebestuur. Na hun goedkeuring is de grondexploitatie leidraad voor de financieel-economische planbegeleiding.

Om de grondexploitatie goed en overzichtelijk te beheersen en bewaken, moeten alle producten die van belang zijn voor de planeconoom, voorzien zijn van voldoende gegevens die benodigd zijn voor een adequate afhandeling en archivering, zoals datum en status van bestuurlijke vaststelling.

Lees op deze site meer over hoe Beeld u kan helpen met uw grondexploitatie. Of neem contact op met Hans Vastenhout tel. +31613089984 of h.vastenhout@beeld.nl