Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van een hogere overheid dan de gemeente. Per 1 juli 2008 is het voor provincie en Rijk mogelijk geworden om inpassingsplannen toe te passen om het provinciale of Rijksbeleid onmiddellijk te effectueren in de meest burger-bindende planvorm. Een inpassingsplan verschilt qua procedure en qua inhoud niet van een bestemmingsplan, maar is slechts een andere benaming om aan te geven dat een hogere overheid heeft ingegrepen. Voorbeelden van projecten waar inpassingsplannen zouden kunnen worden toegepast zijn projecten waarbij provinciale of rijkswegen of spoorwegen worden aangelegd.