- Buro Beeld BV - http://www.beeld.nl -

Planning

Het in kaart brengen van de afhankelijkheden en doorlooptijden biedt perspectief op reeds vastliggende termijnen uit wetgeving zodat hier op ingespeeld kan worden (op tijd starten met onteigeningsprocedure, op tijd starten met het verlengen van voorkeursrecht, op tijd een bestemmingsplan ter inzage leggen, etc.) in het projectmanagementproces. Een planning is een belangrijk instrument voor de projectmanager, en de projectteamleden om het tijdsaspect van een project te bewaken en te overzien. Door in de planning de relaties tussen de verschillende vakgebieden duidelijk te maken is het ook voor de teamleden duidelijk dat het desbetreffende werk binnen dat vakgebied niet op zichzelf staat. Planningen worden vaak in een zogenaamde GANTT-diagram weergegeven. Dit maakt de planning overzichtelijker dan een netwerkdiagram. Voor planningen wordt bij Beeld gebruik gemaakt van MS-Project.

Het maken van een planning is geen doel op zich en het hebben van een planning garandeert nog geen proces dat volgens planning verloopt. Een planning is een dynamisch product aangezien ook de praktijk van de ruimtelijke ordening dynamisch is. Een planner kan de vastgestelde planning bewaken en in beeld brengen hoe de planning wijzigt en de voortgang van het project zich verhoudt tot de vastgestelde planning. Om de planning op deugdelijke wijze te bewaken is het van belang dat de planner op de hoogte blijft van alle aspecten van het project en de projectteamleden aanspreekt op de start en einddata van bepaalde activiteiten binnen de planning.