Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Uitwerkingsplan

Met een uitwerkingsplan worden gedeelten van het globale (moeder)bestemmingsplan nader uitgewerkt, c.q. gedetailleerd bestemd. De uitwerking van het uitwerkingsplan moet plaatsvinden binnen de kaders van de in de regels van het moederplan opgenomen uitwerkingsregels. Als aan deze regels wordt voldaan kan het uitwerkingsplan door burgemeester en wethouders (in plaats van door de gemeenteraad) worden vastgesteld. Dit scheelt aanmerkelijk in de proceduretijd. Er geldt een uitwerkingsverplichting, zonder uitwerkingsplan geldt in principe een bouwverbod. Een uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan dat als moederplan dient en kan, zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, vervangen worden door een nieuw uitwerkingsplan. Een bestemmingsplan met uitwerkingsregels is handig als er een globaal programma is bepaald, maar nog geen definitief stedenbouwkundige situatie is bepaald. Een uitwerkingsplan is dan een handig instrument om na een stedenbouwkundig plan toe te passen. Een uitwerkingsplan biedt dus flexibiliteit tov het planvormingsproces.
Als u meer informatie wilt over hoe Beeld u kan helpen met uw uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met Rogier Kersten tel. +31622670179 of r.kersten@beeld.nl