Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Post

– Prioritering projecten

Naast herprogrammering van lopende projecten, zijn veel gemeenten momenteel bezig om hun op te starten projecten te (her)prioriteren. De bezuinigingsdruk in combinatie met marktomstandigheden kan en mag er niet toe leiden dat lopende grondexploitaties ten onder gaan aan risico’s omdat kansen niet worden benut en kansrijke nog op te starten projecten voorlopig in de ijskast belanden.

Welke projecten kunnen worden opgestart en welke lopende projecten kunnen worden getemporiseerd? Beeld heeft een ruime ervaring om deze vraag procesmatig-, programmatisch-, juridisch- en financieel inclusief de kansen en risico’s voor u inzichtelijk te maken.

Uw grondexploitaties kunnen in een Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) worden verwerkt waardoor het lange termijnperspectief inzichtelijk blijft. Daarnaast kan Beeld ook adviseren over een effectieve en efficiëntere projectorganisatie. Een zelfsturende organisatie betekent aanzienlijk minder overheadkosten voor uw projecten. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en inrichten van projectbureaus waar externen en vakspecialisten en bestuurders van de gemeente intensief samenwerken, tegen een laag gemiddeld tarief.

Als u wilt weten vanuit welke visie op gebiedsontwikkeling wij werken en hoe wij te werk gaan, kunt u gerust contact opnemen met onze contactpersoon Hans Vastenhout, tel. +31613089984 of h.vastenhout@beeld.nl