Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Post

– Herprogrammering loont!

De woningmarkt zit al geruime tijd op slot en het eind is nog lang niet in zicht. Een beperkte leencapaciteit op de hypotheekmarkt blijft voorlopig nog een gegeven. Dalende verkoopprijzen in de bestaande en nieuwbouw markt  zijn een trend waarvan de bodem nog niet in zicht lijkt te zijn. Sluiten de ontwikkelde woonproducten nog wel aan op de huidige marktomstandigheden? Betekenen de dalende V.O.N.-prijzen per definitie ook dalende grondprijzen? Wie levert hoeveel in? Wie zet de eerste stap bij herprogrammering, hoe zet je die en hoe worden de stappen begrensd zowel in de grond- als in de opstalexploitatie? Is herprogrammering afdwingbaar?

In deze tijden van economische crisis zijn veel gemeenten en ontwikkelaars bezig met deze vragen. Het proces van herontwikkeling zou wellicht veel minder vrijblijvend moeten zijn dan partijen denken. Er is immers toch een enorme vraag naar woningen en als de prijs van het woonproduct goed is, dan wordt ze (ook in de huidige markt) verkocht.

Beeld heeft recent met succes een vrijwillige herprogrammering vanuit een bestaande contractpositie afgerond. Met succes, omdat er in 2012 is gestart met de bouw van maar liefst 120 woningen. Dus herprogrammering loont!

Graag delen wij met u de door ons opgedane ervaringen op programmatisch, financieel en privaat juridisch gebied. Onze recente ervaringen met opstalexploitaties in de huidige markt, met de daarbij behorende inkoopvoordelen (zie ook Edam-Volendam), stellen ons in staat om scherpe residuele grondwaardes uit te onderhandelen. Daarnaast kunnen onze planners, juristen, planologen en geo- informatici scenario’s schetsen voor een alternatievenafweging in tijd en ruimte.

Wilt u weten of herprogrammering voor uw gebiedsontwikkelingen loont, neem gerust contact op met onze contactpersoon Hans Vastenhout, tel. +31613089984 of e-mail: h.vastenhout@beeld.nl.