Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Functionele advisering

Beeld wordt naast integrale advisering regelmatig gevraagd om deskundigheid op een bepaald vakgebied te leveren. Voor diverse opdrachtgevers heeft Beeld één of meerdere van haar deskundigen ingezet om een project op één discipline te ondersteunen.

In het menutje links en onder deze tekst zijn voorbeelden opgesomd van opdrachtgevers:

Voorbeelden op het gebied van project- en procesmanagement:

Voorbeelden op het gebied van planeconomische advisering:

Voorbeelden op het gebied van planning:

Voorbeelden op het gebied van RO-juridische advisering:

Voorbeelden op het gebied van grondzaken-juridische advisering:

Voorbeelden op het gebied van begeleiding van Europese aanbesteding

Voorbeelden op het gebied van GEO-informatie: