Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe is een jonge gemeente van 45.000 inwoners in hartje Gelderland, ontstaan uit de samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg. Aan de noordzijde begrenst door de Neder-Rijn, aan de zuidzijde door de Waal en midden door de gemeente stroomt de Linge. De uitstekende bereikbaarheid via snelwegen maakt Overbetuwe bovendien tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven.
Buro Beeld adviseert de gemeente Overbetuwe in meerdere ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, waaronder een centrumplan in de kern Heteren en de woningbouwlocatie De Pas en de herontwikkeling van de stationslocatie in de kern Elst. Voor de projecten Centrumplan Heteren en De Pas heeft Beeld uitgebreide financiële haalbaarheidsanalyses inclusief variantberekeningen opgesteld met behulp van het planeconomische instrument FRIS©.

Voor de stationslocatie Elst-Centraal zet Beeld een medior procesmanager in.

Voor het Betuws Bedrijvenpark heeft Beeld het ontwerp exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. gemaakt, behorende bij het gelijknamige bestemmingsplan. Hiervoor heeft Beeld van haar planeconomen, GIS-deskundige en juridisch adviseurs gebruik gemaakt.

Links van deze tekst kunt u meer lezen onder het kopje ‘projecten’.