Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

De Westlandse Zoom

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Opdrachtnemer: dhr. drs. R.W.A. Kersten, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling, Beeld

Startdatum opdracht: oktober 2004

Oplevering opdracht: op dit moment niet van toepassing

Acquisitie opdracht: via een bevriend bureau

Contactpersoon opdrachtgever: dhr. ir. K.I.J. de Neef, projectdirecteur De Westlandse Zoom

Programma:

 • ongeveer 2000 woningen in het luxe segment
 • ontwikkeling ecologische zones
 • ontwikkeling woonzorgcomplex
 • ontwikkeling brede school

 Ontwikkelproces programma:

 • bestemmingsplannen (globaal uit te werken)
 • wet voorkeursrecht gemeenten
 • diverse locatieonderzoeken
 • diverse marktonderzoeken
 • stedenbouwkundige plannen
 • beeldkwaliteitsplannen
 • uitwerkingsplannen

Werkzaamheden Beeld:

 • RO-juridisch advies, begeleiding bestemmingsplannen
 • ontwikkeling en opstellen uitwerkingsplannen (mediorniveau)
 • planning (seniorniveau) (taken inmiddels overgedragen)

Inzet producten Beeld: protocol planning

Omvang projectorganisatie:

 • stuurgroep
 • projectdirectie
 • programmaoverleg
 • planteam per deellocatie
 • werkgroepen

Bijzonderheden:
De Westlandse Zoom is een project dat voortgekomen is uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Westland (toen nog bestaande uit meerdere gemeenten), gemeente Den Haag en regio Haaglanden. Dit betekent in de praktijk, dat er 4 deelprojecten in procedure zijn, waarvoor in elk afzonderlijk deelproject alle planonderdelen moeten worden vastgelegd. (Het betreft de deelprojecten De Kreken, Het Dorp, De Gouw en De Duinen) Door vestiging van voorkeursrecht op grond van de Wvg is het mogelijk om een actieve grondpolitiek te voeren. Beeld ontwikkelt (in opdracht van en in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf) de uitwerkingsplannen voor de diverse deellocaties. In het verleden heeft Beeld ook de detailplanning geleverd voor de diverse deellocaties.