- Buro Beeld BV - http://www.beeld.nl -

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is in 2007 opgericht als zelfstandig bedrijf. Daarvoor was het een projectbureau dat werd aangestuurd door de gemeente Westland en de ontwikkelaars Bouwfonds en Grondvest. Beeld heeft sinds 2004 werkzaamheden verricht voor het projectbureau / ontwikkelingsbedrijf.

Het project De Westlandse Zoom bestaat in feite uit 4 deelprojecten, links van deze tekst kunt u meer informatie vinden bij het menu ‘projecten’.