Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Het Nieuwe Westland

Inhoud van het project
De Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland B.V.” (ONW) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Delfland en het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP). De ONW is de uitvoeringsorganisatie van het IOPW, het Integraal Ontwikkelingsplan Westland. In het IOPW is een visie gegeven op het nieuwe Westland op het gebied van glastuinbouw, wonen, bedrijvigheid, infrastructuur, ecologie en toerisme. Vanuit het IOPW werkt de ONW op dit moment aan woningbouwlocaties. Zij heeft hierbij de regie over de ontwikkeling en realisatie van vier woningbouwlocaties die samen goed zijn voor circa 1.500 woningen.

Werkzaamheden Beeld
Met het opstellen van een planning worden de processen en procedures van de vier woningbouwprojecten in kaart gebracht, zodat gestuurd kan worden op het beheersaspect tijd. Bij de ONW is een eigen medewerker werkzaam als (beginnend) planner. Aan Beeld is gevraagd de medewerker van ONW te begeleiden bij het opstellen en bewaken van de planningen. De planners van Beeld hebben namelijk ruime ervaring in tientallen projecten bij verschillende gemeenten. Daarnaast heeft Beeld procedures en processen van een ruimtelijk ontwikkelingsproject uitgewerkt in standaard planningen. Vanuit deze ‘planningsbibliotheek’ kan snel en eenvoudig een procesplanning op maat worden gemaakt voor een project.