Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Second Opinion

In toenemende mate wordt Beeld gevraagd om een procesanalyse van een ruimtelijk ontwikkelingsproject te geven. De second opinion is toepasbaar op integrale ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, maar ook op afzonderlijke producten in een project. (Bijvoorbeeld indien het een grondexploitatie betreft.) Wat de reden of aanleiding ook is. Onze adviseurs, werkwijze en producten staan garant voor een effectief en onafhankelijk advies dat efficiënt tot stand komt.

Deze adviezen, waar veel ervaring voor nodig is, hebben wij gegeven aan de volgende gemeenten.

Doetinchem-Hamburgerbroek Hier betrof het de vraag of de gemeente kon overgaan tot de aankoop van een papierfabriek voor een bepaald bedrag binnen de gestelde financiële randvoorwaarden. Indien nee, welke planoptimalisaties waren dan mogelijk en welke risico’s waren daarbij te voorzien?

Wijdemeren-Overmeer Zuid In deze gemeente moesten meerdere programmavarianten (bijvoorbeeld een sportprogramma en een deel goedkope woningbouw) op hun ruimtelijke en financiële consequenties onderzocht worden.

Katwijk (diverse projecten) In deze gemeente betrof het met name proces- en risicoanalyses van een 8- tal ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, een toetsing van een 15- tal afzonderlijke grondexploitaties en een toetsing van afzonderlijke samenwerking- en exploitatieovereenkomsten. De afzonderlijke grondexploitaties werden in perspectief geplaatst door middel van een Meerjaren Prognose Grondexploitaties.